Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Přívětivý inovativní úřad Strmilov

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014301

Projekt posílí strategické řízení města aktualizací strategického plánu Strmilova do roku 2026 a vznikem studií proveditelnosti pro 2 investiční záměry. Výstupy z plánování i studií zapracuje tým s podporou expertů do komunikační strategie města. Při návrhu strategického plánu budou kromě osvědčených postupů využity také inovativní nástroje usnadňující komunikaci občanů s úřadem. Vize přívětivého úřadu bude naplněna také propagací hodnot a cílů SMARTVILLAGE Strmilov definované v roce 2018.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 30. 3. 2022
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Strmilov
 • IČ: 00247511
 • Sídlo:
  • Ulice: Náměstí
  • Číslo popisné: 60
  • Městská část: Strmilov
  • Město: Strmilov
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37853

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 044 841,25
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 184 383,75

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020