Zpět

Profesní rozvoj zaměstnanců Městského úřadu Zruč nad Sázavou

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002811

Projekt navazuje na již úspěšné vzdělávání v měkkých dovednost a je tentokrát zaměřen na rozvoj v profesních znalostech. Zahrnuje realizaci vzdělávácích bloků, které jsou specificky zaměřené na oblast legislativy, profesního vzdělávání, zlepšení komunikace s veřejností a kybernetické bezpečnosti. Projekt tvoří ucelený systém vzdělávání a komplexního rozšíření znalostí jednotlivých zaměstnanců dle oboru své působnosti v souladu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 2. 1. 2017 - 31. 12. 2018
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Město Zruč nad Sázavou
 • IČ: 00236667
 • Sídlo:
  • Ulice: Zámek
  • Číslo popisné: 1
  • Městská část: Zruč nad Sázavou
  • Město: Zruč nad Sázavou
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 28522

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 651 933,93
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 291 517,77

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
7. 9. 2020