Zpět

Profesní vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců žadatele a partnerů

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013758

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků žadatelé a partnerů a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Náplní je realizace aktivit dle komplexního vzdělávacího plánu, jehož cílem je zvýšení úrovně potřebných odborných znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků společnosti.
Školení budou zaměřena na Obecné IT, Jazykové vzdělávání a vzdělávání v oblasti technického a jiného odborného vzdělávání.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 8. 2020 - 31. 5. 2021
 • Místo realizace: Olomoucký kraj
 • Místo dopadu: Olomoucký kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • HOSTINEC CHOMOUT s.r.o.
 • IČ: 05195900
 • Sídlo:
  • Ulice: Dalimilova
  • Číslo popisné: 18/92
  • Městská část: Chomoutov
  • Město: Olomouc
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 78335

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 933 648,49
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
6. 9. 2021