Zpět

Profesní vzdělávání ve společnosti TREXIMA, spol. s r. o.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013203

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků TREXIMA, spol. s r. o. Realizováno bude následující vzdělávání: Měkké a manažerské dovednosti; Specializované IT; Technické a jiné odborné vzdělávání; Účetní, ekonomické a právní kurzy; Interní vzdělávání. Podpořeno bude 36 účastníků projektu z celkových 57 pracovníků (63 %), z toho 2 účastníci budou starší 54 let (5,5 %). Projekt bude realizován 2 roky s rozpočtem 818 568 Kč.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2020 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Zlínský kraj
 • Místo dopadu: Zlínský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • TREXIMA, spol. s r.o.
 • IČ: 44004508
 • Sídlo:
  • Ulice: třída Tomáše Bati
  • Číslo popisné: 299
  • Městská část: Louky nad Dřevnicí
  • Město: Louky
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76302

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 695 782,80
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
21. 6. 2022