Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Prorodinná opatření na ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0012515

Projekt reaguje na nedostatečné kapacity péče o děti 1. stupně ZŠ, tj. není dostatek dostupných možností, jak se o děti postarat v době, kdy neprobíhá školní výuka a zároveň rodiče musí být v práci. Cílem projektu je vytvoření chybějící kapacity pro péči o děti navštěvující 1.-5. třídu. Zvýšení kapacity poskytování služeb péče o děti pomůže především rodičům, kteří jsou zapojeni do trhu práce. Konkrétně bude zřízen klub ve všední dny ráno a odpoledne a příměstské tábory v době školních prázdnin.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Liberecký kraj
  • Místo dopadu: Liberecký kraj

Příjemce

  • Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace
  • IČ: 70981531

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
24. 2. 2020