Zpět

Proškolením k prosperitě

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013874

Dynamika změn v účetnictví, daních a příslušné legislativě se stále zrychluje, jak stát reaguje na ekonomickou situaci. Zaměstnanci těchto profesí musí absolvovat asi deset odborných školení ročně a mnoho interních školení, aby pro své klienty odvedli kvalitní práci a minimálně zatěžovali finanční a celní úřady nadbytečnými výtkami a kontrolami. Projekt pomůže financovat vzdělávání zaměstnanců v profesích účetní, daňový poradce, právník a podpořit stabilitu zúčastněný firem jako zaměstnavatelů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2021 - 30. 9. 2021
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • V4 Account, s.r.o.
 • IČ: 29449693
 • Sídlo:
  • Ulice: Jurečkova
  • Číslo popisné: 643/20
  • Městská část: Moravská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 686 502,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
26. 1. 2022