Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Provoz dětské skupiny Pramínek - Centrum pro rodinu z.s., Lázně Bohdaneč

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014137

Číslo projektu, na který projekt navazuje: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006870, (OPZ výzva č. 03_16_132).
Adresa místa provozu dětské skupiny: Dukelská 470, 533 41 Lázně Bohdaneč, K provozu dětské skupiny slouží celá budova - dětská herna, odpočinková část, výdejna potravin, sociální zařízení, šatny pro personál i pro děti i přilehlý pozemek - oplocené hřiště.
Celková kapacita dětské skupiny - 20 dětí.
Celkový harmonogram projektu od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2022
Forma dětské skupiny: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2019 - 27. 2. 2022
 • Místo realizace: Pardubický kraj
 • Místo dopadu: Pardubický kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Pramínek - Centrum pro rodinu, z.s.
 • IČ: 05508266
 • Sídlo:
  • Ulice: Dukelská
  • Číslo popisné: 470
  • Městská část: Lázně Bohdaneč
  • Město: Lázně Bohdaneč
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53341

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 5 086 842,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 897 678,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
10. 9. 2019