Zpět

Provoz DS Bobříci

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0017093

- číslo projektu podpořeného z OPZ, na který tento projekt navazuje, číslo projektu musí být ve formátu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008612
- přesnou adresu místa provozu dětské skupiny: Slezská 2138/114, 130 00 Praha 3
- kapacitu dětské skupiny: 9
- celkový harmonogram projektu: 1.1.2021 do 30.6.2022
- forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Crossroad.cz, o.p.s.
 • IČ: 02514559
 • Sídlo:
  • Ulice: Údolní
  • Číslo popisné: 1147/106
  • Městská část: Braník
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 14200

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 811 305,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 811 305,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
1. 10. 2021