Zpět

Provoz Farmářské školičky skřítka Kořínka

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017095

Číslo projektu podpořeného z OPZ, na který tento projekt navazuje: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008397
Adresa místa provozu dětské skupiny: Otov 38, 345 22 Poběžovice
Kapacita dětské skupiny: 12
Harmonogram realizace: od 1.11.2020 do 30.4.2022
Forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: dětská skupina pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2020 - 30. 4. 2022
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
 • Místo dopadu: Plzeňský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Spolek skřítka Kořínka
 • IČ: 05977134
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 38
  • Město: Otov
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 345 22

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 116 900,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 197 100,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
29. 9. 2022