Zpět

Průběžné vzdělávání zaměstnanců POS

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013822

Naším zájmem je odborné vzdělávání zaměstnanců, které bude mít přímý vliv na jejich vykonávanou činnost - pracovní zařazení a dále může mít pozitivní vliv na jejich budoucí rozvoj a kariérní posun. S tím souvisí i garantovaný přínos pro naší společnost.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022
 • Místo realizace: Pardubický kraj
 • Místo dopadu: Pardubický kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • Poličské strojírny a.s.
 • IČ: 46504851
 • Sídlo:
  • Ulice: Bořiny
  • Číslo popisné: 1145
  • Městská část: Polička
  • Město: Polička
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 57201

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 596 030,40
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
10. 5. 2021