Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Ratolest Brno - systematický rozvoj sociálních služeb

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015201

Projekt si klade za cíl zvýšit do 31.3. 2022 odpovědnost organizace vůči klientům a udržet kvalitu sociálních služeb Ratolesti Brno, z.s. i za měnících se vnějších a vnitřních podmínek. Zkvalitňujeme komplexní procesy pro udržitelnost systému strategického plánování, evaluace dopadu poskytovaných služeb na kvalitu života klientů, hodnocení pracovníků služeb a systém rozvojového vzdělávání pracovníků služeb, který umožňuje rozšířit nabídku služeb.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách, Sociální pracovníci, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • RATOLEST BRNO, z.s.
 • IČ: 65348893
 • Sídlo:
  • Ulice: třída Kpt. Jaroše
  • Číslo popisné: 2032/7b
  • Městská část: Černá Pole
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 550 910,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 273 690,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Více informací o projektu


 
26. 11. 2020