Zpět

Restart domácích financí MEDEXA

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017170

Projekt řeší dluhovou problematiku na území hl. m. Prahy. Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené předlužením s další specifikací rodičů a dalších osob vykonávajících nezbytnou péči o dítě. Základní cílovou skupinu tvoří 800 osob z řad rodin s dětmi ohrožených předlužeností z RC YMCA Praha 1 a MC YMCA Domeček Praha 11. Záměrem projektu je zvýšit kompetenci účastníků z cílové skupiny v oblasti finanční gramotnosti a poskytnutí podpory při řešení aktuální dluhové situace.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2021 - 30. 11. 2022
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Osoby ohrožené předlužeností

Příjemce

 • MEDEXA z.s.
 • IČ: 22823239
 • Sídlo:
  • Ulice: Thámova
  • Číslo popisné: 181/20
  • Městská část: Karlín
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 18600

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 967 500,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 967 500,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v Praze

Více informací o projektu


 
2. 3. 2022