Zpět

Rodiče pracují, děti se radují_nepobytové skautské tábory v Postřelmově

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015626

Projekt je službou pracujícím rodičům z Postřelmova a okolí v oblasti péče o děti 1. stupně ZŠ v době letních prázdnin formou organizace nepobytových táborů v Postřelmově s cílem přispět k lepšímu sladění pracovního a osobního života rodičů, případně k vytvoření možnosti jejich dřívějšího nástupu do práce. 10 pracovních dnů v době letních prázdnin (2 turnusy v období let 2020-22) se o děti společně postarají skauti a členové sportovních oddílů v Postřelmově.Kapacita tábora je min 15 dětí/turnus.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 31. 10. 2022
 • Místo realizace: Olomoucký kraj
 • Místo dopadu: Olomoucký kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

Příjemce

 • Junák - český skaut, středisko Bukůvka Postřelmov, z. s.
 • IČ: 60341947
 • Sídlo:
  • Ulice: Krátká
  • Číslo popisné: 63
  • Městská část: Postřelmov
  • Město: Postřelmov
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 78969

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 392 859,37
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 69 328,13

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021