Zpět

Rovnost žen a mužů v JMK

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003204

Projekt podpoří rovnost žen a mužů na trhu práce - snížení rozdílů v přístupu k zaměstnání žen ve věku 55+ v JMK - Brno a Vyškov.
V poradenských centrech pro Brno a Vyškov vstoupí do projektu cca 70 účastnic z CS.. Ty absolvují poradenské, aktivizační, motivační a vzdělávací aktivity, včetně individuálního poradenství. Minimálně 13 z nich pak získá flexibilní zaměstnání. Projekt k dosažení cílů využije antidiskriminačních postupů age managementu, včetně osvěty a vzdělávání zaměstnavatelů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2016 - 30. 11. 2018
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnavatelé, Ženy ohrožené na trhu práce

Příjemce

 • Age Management z.s.
 • IČ: 01318063
 • Sídlo:
  • Ulice: Orlí
  • Číslo popisné: 542/27
  • Městská část: Brno-město
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 632 739,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 464 601,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
14. 4. 2021