Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu

Číslo: 061

Platnost od: 10. 3. 2016 04:00

Platnost do: 2. 5. 2016 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 10. 3. 2016 04:00

Alokace v Kč: 364 800 000

Poslední aktualizace dat: 29. 5. 2023 09:34:22

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 10. 3. 2016
 
Aktualizováno: 12. 1. 2018