Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu

Číslo: 061

Platnost od: 10. 3. 2016 04:00

Platnost do: 2. 5. 2016 23:59

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 10. 3. 2016 04:00

Alokace: 361000000

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Osobní konzultace:

  • Osobní konzultace jsou možné každou středu počínaje 23. březnem, doba trvání jedné konzultace je časově omezena na 30 minut.
  • Doporučujeme zaslat dotazy či alespoň témata konzultace předem, aby se projektoví manažeři mohli na schůzky připravit.
  • Na konzultace se registrujte prostřednictvím tabulky zde, případně se obraťte na Mgr. Ilonu Johnovou Koukalovou (e-mail: ilona.johnova@mpsv.cz ). 


 
Uveřejněno: 10. 3. 2016
 
Aktualizováno: 5. 5. 2017