Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Rozesmáté děcko - dětská skupina

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015704

-číslo projektu podpořeného z OPZ - CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008295,
-přesnou adresu místa provozu dětské skupiny (v detailu ulice a čísla popisného nebo čísla evidenčního) - Sokolská 575, Náchod, 54701
-kapacitu dětské skupiny - 12 míst,
-celkový harmonogram projektu - 1.3.2020 - 28.2.2022
- forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: veřejná

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2020 - 27. 2. 2022
 • Místo realizace: Královéhradecký kraj
 • Místo dopadu: Královéhradecký kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Rozesmáté děcko,z.s.
 • IČ: 03342034
 • Sídlo:
  • Městská část: Náchod
  • Město: Náchod
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 54701

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 454 732,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 433 188,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020