Zpět

Rozvoj a zavádění nových komunikačních nástrojů v městské části Praha - Dolní Měcholupy

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_120/0016774

Předmětem projektu je rozvoj stávajících a zavádění nových komunikačních nástrojů ve městské části
Praha - Dolní Měcholupy. V rámci projektu je využita aktivita Přívětivý úřad - Nástroje komunikace s veřejností.
Hlavní cíl projektu představuje inovaci komunikačních kanálů, které výrazně zvýší kvalitu a dosah
informovanosti občanů. Předpokladem je tvorba vizuální identity městské části, modernizace webových
stránek, pořízení elektronických úředních desek a další.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Městská část Praha-Dolní Měcholupy
 • IČ: 00231347
 • Sídlo:
  • Ulice: Dolnoměcholupská
  • Číslo popisné: 168/37
  • Městská část: Dolní Měcholupy
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11101

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 877 500,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 877 500,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky - hl. m. Praha

Více informací o projektu


 
2. 2. 2022