Zpět

Rozvoj datových politik v oblasti zlepšování kvality a interoperability dat veřejné správy

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0013983

Předmětem projektu je rozvoj oblasti dat a otevřených dat veřejné správy. Projekt bude oblast rozvíjet v několika směrech: zvyšování kvality otevřených dat ve všech důležitých aspektech, zvyšování interoperability dat a otevřených dat v podobě tzv. ontologických konceptuálních datových modelů agend vyplývajících z platné legislativy a zvyšování povědomí o otevřených datech mezi odbornou veřejností uvnitř i vně veřejné správy z řad datových analytiků, programátorů, výzkumníků či studentů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2019 - 31. 5. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Organizační složky státu včetně justice a jejich zaměstnanci, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Státní příspěvkové organizace a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Ministerstvo vnitra
 • IČ: 00007064
 • Sídlo:
  • Ulice: Nad Štolou
  • Číslo popisné: 936/3
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 31 216 178,81
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 7 387 606,39

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021