Zpět

Rozvoj firmy Backer-Elektro

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012712

Projekt je zaměřen na rozvoj pracovních kompetencí našich zaměstnanců.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2021 - 31. 1. 2023
 • Místo realizace: Pardubický kraj; Kraj Vysočina
 • Místo dopadu: Pardubický kraj; Kraj Vysočina
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • Backer Elektro CZ a.s.
 • IČ: 60469617
 • Sídlo:
  • Ulice: Poličská
  • Číslo popisné: 444
  • Městská část: Hlinsko v Čechách
  • Město: Hlinsko
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53901

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 826 308,80
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
1. 2. 2022