Zpět

Rozvoj sociálně terapeutických dílen pro klienty z území MAS Český Západ

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016074

Na území Mas Český Západ žije několik zdravotně, mentálně či kombinovaně postižených dětí a dospělých, kteří vedle zdravotní péče potřebují i sociální služby.
Také jejich zákonní opatrovníci potřebují odlehčit ve své nelehké péči o své postižené děti.
Předmětem tohoto projektu je pro tyto klienty zavedení sociální služby sociálně terapeutické dílny dle § 67 Zák.108/2006 Sb. o sociálních službách na základě speciálního Pověření SOHZ Plzeňského
Podrobněji v Podrobném popisu projektu v příloze

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
 • Místo dopadu: Plzeňský kraj
 • Cílová skupina: Osoby nejvíce ohrožené vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního stavu, Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky, Osoby pečující o jiné závislé osoby, Osoby se zdravotním postižením

Příjemce

 • 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně
 • IČ: 68782004
 • Sídlo:
  • Město: Olbramov
  • Kraj: Plzeňský kraj

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 076 203,62
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 366 388,88

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 10. 2021