Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Rozvoj sociálního podniku PTL

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011717

Předmětem projektu je vytvoření 3 pracovních míst na Humpolecku, z toho 2 pracovní místa po 0,5 úvazku pro osoby s handicapem. Třetí osobou bude provozní pracovník, který bude zajišťovat psychosociální podporu převážně těmto novým, ale částečně i stávajícím zaměstnancům. Noví pracovníci budou poskytovat novou službu stávajícího integračního sociálního podniku, tzv. virtuální asistentka. To povede k dalšímu rozvoji podniku a navýšení obratu na 7 mil. Kč v roce 2019.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2019 - 27. 2. 2021
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Místo dopadu: Kraj Vysočina
 • Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Příjemce

 • PTL, s.r.o.
 • IČ: 26025710
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 75
  • Město: Senožaty
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 39456

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 037 848,43
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
10. 9. 2019