Zpět

Rozvoj zaměstnanců společnosti Sejong

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013599

Cílem projektu je rozvoj zaměstnanců ve společnosti Sejong v komunikačních a manažerských dovednostech, technických dovednostech a v IT dovednostech. Proškoleno bude celkem 100 zaměstnanců, kteří obdrží doklady o absolvování kurzu. Projekt bude trvat 24 měsíců.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • SEJONG Czech s.r.o.
 • IČ: 27607631
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Novém poli
  • Číslo popisné: 385/1a
  • Městská část: Staré Město u Karviné
  • Město: Karviná
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73301

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 526 363,20
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
25. 5. 2021