Zpět

ŠAFRÁNOVÝ DOMEK

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017113

Hlavním cílem projektu ŠAFRÁNOVÝ DOMEK je podpora stabilizace ohrožených dětí a rodin a zmírnění negativních dopadů na děti způsobených náročnými životními změnami prostřednictvím implementace komplexních služeb tranzitní péče (preventivní program a krizový terénní program). K naplnění hlavního cíle přispívají rovněž aktivity cílené na dosažení efektivní spolupráce aktérů tranzitní péče, kteří participují na řešení situace rodin v náročné změně v Praze.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2022 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Sociální pracovníci, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • ŠAFRÁN dětem o.p.s.
 • IČ: 27001342
 • Sídlo:
  • Ulice: Klimentská
  • Číslo popisné: 1246/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 539 237,74
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 2 539 237,76

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v Praze

Více informací o projektu


 
4. 1. 2022