Zpět

Šance na restart 3

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017169

Projekt Šance na restart 3 je pokračováním dvou úspěšných projektů a podporuje osoby se zdrav. postižením (tělesným, vnitřním či kombinací) v jejich soc. začlenění a směřování na trh práce. Projekt řeší problém jejich obtížného soc. a prac. fungování v důsledku zdrav. a často i věk. znevýhodnění. Cílem je zlepšit či obnovit jejich soc. fungování a směřovat k vhodnému prac. uplatnění. Účastníky podpoříme formou komplexní motivační, vzdělávací a poradenské podpory za pomoci spoluprac. subjektů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2022 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Příjemce

 • Šance na vzdělání, z.ú.
 • IČ: 27556751
 • Sídlo:
  • Ulice: Malé náměstí
  • Číslo popisné: 125/16
  • Městská část: Hradec Králové
  • Město: Hradec Králové
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 50003

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 125 487,94
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 2 125 487,94

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v Praze

Více informací o projektu


 
4. 1. 2022