Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Sdílené rodičovství - jak vést a vychovávat dítě s láskou ze strany obou rodičů po rozvodu

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011503

Projekt představuje metodu Sdíleného rodičovství, která umožňuje, aby se oba rodiče v situacích rozpadu rodiny spolupodíleli na výchově dítěte tak, aby nebyly narušeny jejich vztahy k dítěti. Metoda je postavena na snižování konfliktu mezi rodiči a směřování jejich pozornosti k potřebám dítěte, nejen v samotné situaci rozpadu rodiny, ale i v kontextu jeho vývoje. Zaměřuje se na proškolení profesionálů (OSPOD, soudy), rodičů i dětí, přináší komplexní sadu nástrojů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2019 - 30. 8. 2021
 • Místo realizace: Zlínský kraj; Karlovarský kraj; Jihomoravský kraj; Ústecký kraj; Olomoucký kraj; Kraj Vysočina; Královéhradecký kraj; Středočeský kraj; Liberecký kraj; Pardubický kraj; Plzeňský kraj; Moravskoslezský kraj; Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj; Olomoucký kraj; Královéhradecký kraj; Plzeňský kraj; Pardubický kraj; Jihočeský kraj; Zlínský kraj; Kraj Vysočina; Liberecký kraj; Středočeský kraj; Moravskoslezský kraj; Karlovarský kraj; Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • NÁRODNÍ INSTITUT PRO DĚTI A RODINU
 • IČ: 26644738
 • Sídlo:
  • Ulice: Trenčínská
  • Číslo popisné: 2632/2
  • Městská část: Záběhlice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 14100

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 5 484 022,55
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 967 768,70

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
10. 9. 2019