Zpět

Sdílna v Litoměřicích

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015728

Vytvoření otevřeného komunitního centra v Litoměřicích, ul. Sovova 2, pro dospělé za účelem rozvíjení řemeslných dovedností (truhlářská a šicí dílna), prostoru pro tvorbu, opravy a recyklaci a zejména vytvoření prostoru pro vzájemnou výpomoc a posilování vazeb osob ohrožených sociálním vyloučením. Projekt je určen pro CS osob pečující o dítě, rodiče samoživitele a osoby se zdravotním postižením.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2020 - 31. 8. 2021
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti, Osoby se zdravotním postižením, Rodiče samoživitelé

Příjemce

 • Institut technického vzdělávání, z. ú.
 • IČ: 07562837
 • Sídlo:
  • Ulice: Sovova
  • Číslo popisné: 480/2
  • Městská část: Litoměřice-Město
  • Město: Litoměřice
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 41201

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 629 952,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 111 168,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
23. 5. 2022