Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Skrze oddlužení společně

Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015228

Cíl: podpora dlužníků v oddlužení v krizových situacích ve spolupráci NNO, insolvenčního soudu, popř. měst, zaměstnavatelů a nastavení systému pro detekci rizikových situací v oddlužení i dobré praxe v jejich řešení.
Proč: novela Insolvenčního zákona umožnila vstup do řízení většímu počtu lidí, ustanovení o podpoře dlužníků jsou však nejasná a nesystémová.
Jak: systém spolupráce všech subjektů přinese funkční a účinnou podporu dlužníků v oddlužení a poskytne podklady pro systémovou změnu.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Středočeský kraj; Hlavní město Praha
  • Místo dopadu: Plzeňský kraj; Středočeský kraj; Královéhradecký kraj; Liberecký kraj; Karlovarský kraj; Jihočeský kraj; Ústecký kraj; Kraj Vysočina; Olomoucký kraj; Jihomoravský kraj; Pardubický kraj; Zlínský kraj; Moravskoslezský kraj; Hlavní město Praha

Příjemce

  • RUBIKON Centrum, z.ú.
  • IČ: 60446871

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
19. 2. 2020