Zpět

Služby sociální prevence na území MAS Český západ

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014090

Záměrem projektu je zajistit dostupnost 2 terénních služeb sociální prevence (terénní programy a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) na území MAS v souladu s potřebností. V období leden 2020 až červen 2021 se dostane podpory celkem min. 52 obyvatelům MAS při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2020 - 30. 6. 2021
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
 • Místo dopadu: Plzeňský kraj
 • Cílová skupina: Osoby ohrožené předlužeností, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Příjemce

 • Člověk v tísni, o.p.s.
 • IČ: 25755277
 • Sídlo:
  • Ulice: Šafaříkova
  • Číslo popisné: 635/24
  • Městská část: Vinohrady
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 904 284,75
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 336 050,25

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
28. 3. 2022