Zpět

Smíškův svět

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017104

-číslo projektu podpořeného z OPZ: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008305
- adresa místa provozu: Údolní 1200/2, 678 01, Blansko
- kapacita dětské skupiny: 10 dětí
- harmonogram: od 1.1.2021 do 30. 6.2022
- forma dětské skupiny: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Dája a Jája, z. s.
 • IČ: 06568734
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 47
  • Město: Šebrov-Kateřina
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 67922

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 543 617,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 272 403,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021