Zpět

Sociálně terapeutické dílny Bechyně

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015723

Smyslem projektu je navázat na Činnost centra pomoci u sv. Františka, které je v provozu od února roku 2019. Cílem projektu je aktivity centra rozšířit a zajistit další rozvoj sociálních služeb pro cílovou skupinu v oblasti Bechyňska, a to konkrétně v podobě sociálně terapeutických dílen pro CS. Vznikem sociálně terapeutických dílen v Bechyni dojde k integraci klientů z CS, kteří trpí zdravotním postižením, popř. se jedná o osoby s kombinovanými diagnózami.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2021 - 31. 10. 2022
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Osoby s kombinovanými diagnózami, Osoby se zdravotním postižením

Příjemce

 • Domov sv. Anežky, o.p.s.
 • IČ: 26018888
 • Sídlo:
  • Ulice: Čihovice
  • Číslo popisné: 30
  • Městská část: Týn nad Vltavou
  • Město: Týn nad Vltavou
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37501

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 408 258,75
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 248 516,25

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
24. 2. 2022