Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Sociální podnik - Silver Czech Hands s.r.o

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0009730

Hlavním cílem projektu je vytvořit samostatný ekonomicky stabilní sociální podnik v oblasti úklidových služeb a nadále jej úspěšně provozovat. V rámci projektu budou vytvořena pracovní místa pro minimálně 8 osob se zdravotním postižením. Při provozování sociálního podniku bude zajištěn další profesní a sociální rozvoj zaměstnanců, udržení motivace a zájmu o zaměstnání, účast na dalším vývoji a směřování podniku a jeho sociálních i ekonomických cílech.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2019 - 30. 12. 2020
 • Místo realizace: Královéhradecký kraj
 • Místo dopadu: Královéhradecký kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o jiné závislé osoby, Osoby se zdravotním postižením

Příjemce

 • Silver Czech Hands s.r.o.
 • IČ: 06367852
 • Sídlo:
  • Ulice: Za Dvorem
  • Číslo popisné: 2283
  • Městská část: Brandýs nad Labem
  • Město: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
  • Kraj: Střední Čechy
  • PSČ: 25001

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 941 093,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování; 2.1 Aktivní začleňování
 • Specifický cíl: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky; Rozvoj sektoru sociální ekonomiky
 • Výzva: Podpora sociálního podnikání

Více informací o projektu


 
7. 11. 2019