Zpět

Společně na dluhy

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017152

Projekt je změřen na řešení problému předluženosti a nízké finanční gramotnosti se zaměřením na osoby s trestní minulostí, zejm. v a po výkonu trestu. V rámci projektu bude osloveno min. 300 osob, z toho 160 se do projektu zapojí aktivně (cca 90 osob na svobodě, 70 ve věznici).
Ve věznicích bude projekt realizován v regionech dle aktuální potřebnosti ve spolupráci s VS ČR pro osoby s trvalým pobytem v HMP, na svobodě pro osoby s trvalým pobytem či se více než půl roku zdržujícími v oblasti HMP.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2022 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Královéhradecký kraj; Středočeský kraj; Hlavní město Praha; Ústecký kraj; Zlínský kraj; Kraj Vysočina; Olomoucký kraj; Jihomoravský kraj; Moravskoslezský kraj; Karlovarský kraj; Jihočeský kraj; Pardubický kraj; Liberecký kraj; Plzeňský kraj
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Osoby ohrožené předlužeností

Příjemce

 • RUBIKON Centrum, z.ú.
 • IČ: 60446871
 • Sídlo:
  • Ulice: Novákových
  • Číslo popisné: 439/6
  • Městská část: Libeň
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 18000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 829 047,71
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 2 829 047,72

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v Praze

Více informací o projektu


 
4. 1. 2022