Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Spolupráce sociálních partnerů při podpoře zdraví zaměstnanců na pracovišti v době 4. průmyslové revoluce

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010571

Projekt je zaměřen na zabezpečení výkonu zdraví neohrožující práce, jako společný cíl sociálních partnerů. Zahrnuje tvorbu průzkumu, odborných studií, workshopy, kulaté stoly, informační servis, metodickou podporu a zkušenosti ze zahraničí. Bude mít pozitivní vliv na psychické a fyzické zdraví zaměstnanců, dle vládního dokumentu Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí "Zdraví 2020". Navazuje na projekt: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002060.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2019 - 30. 1. 2022
 • Místo realizace: Hlavní město Praha; Jihomoravský kraj; Zlínský kraj; Královéhradecký kraj; Plzeňský kraj; Ústecký kraj; Karlovarský kraj; Pardubický kraj; Moravskoslezský kraj; Středočeský kraj; Olomoucký kraj; Liberecký kraj; Jihočeský kraj; Kraj Vysočina
 • Místo dopadu: Středočeský kraj; Olomoucký kraj; Jihomoravský kraj; Královéhradecký kraj; Hlavní město Praha; Ústecký kraj; Kraj Vysočina; Moravskoslezský kraj; Plzeňský kraj; Zlínský kraj; Pardubický kraj; Liberecký kraj; Karlovarský kraj; Jihočeský kraj

Příjemce

 • Asociace samostatných odborů
 • IČ: 63829517
 • Sídlo:
  • Ulice: Tyršova
  • Číslo popisné: 1811/6
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 7 583 336,74
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 827 663,26

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
 • Výzva: Budování kapacit sociálních partnerů II

Více informací o projektu


 
4. 7. 2019