Budování kapacit sociálních partnerů II

Číslo: 094

Platnost od: 16. 7. 2018 08:00

Platnost do: 20. 12. 2018 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 7. 2018 09:00

Alokace v Kč: 241 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:02:33

Specifický cíl:
  • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.3 Adaptabilita pracovní síly
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 16. 7. 2018
 
Aktualizováno: 19. 9. 2019
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel