Zpět

Standardizace edukace rodičů v rozvodu v poradně CSS Praha

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017167

Projekt se zaměřuje na vytvoření a pilotní ověření inovativní metodiky určené pro odborné pracovníky, kteří pracují s rodiči v rozvodu/rozpadu nesezdaného soužití ve službě OSP v CSS Praha. Metodika posílí odborné kompetence pracovníků při edukaci rodičů, informuje je o procesu opatrovnického řízení, učí je, jak nově přistupovat k rodičům v situaci rozvodu, aby převzali vlastní odpovědnost za život svůj a svých dětí. Bude podpořeno 7 osob, bude vytvořena metodika, jejíž přínos bude evaluován.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Ústecký kraj; Hlavní město Praha; Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Sociální pracovníci, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • Cochem.cz, z.s.
 • IČ: 03718310
 • Sídlo:
  • Ulice: Rybalkova
  • Číslo popisné: 336/49
  • Městská část: Vršovice
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 10100

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 551 095,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 551 095,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v Praze

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021