Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Synapse

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011510

Projekt si klade za cíl implementovat a pilotně ověřit potřebné inovativní změny v podpoře ohrožených dětí, mladých lidí a jejich rodin. Cílem těchto služeb je snížení jejich ohrožení nízkým dosaženým vzděláním a rizikovým chováním, a to prostřednictvím poradenství proti školnímu neúspěchu v terénu i přímo na školách a pomocí preventivního programu pro děti a mládež s výchovnými problémy a jejich rodiny. Místa realizace: Plzeňský a Olomoucký kraj, Bílina, Berounsko a Ústí nad Labem.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2019 - 30. 8. 2021
 • Místo realizace: Ústecký kraj; Olomoucký kraj; Středočeský kraj; Plzeňský kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj; Olomoucký kraj; Plzeňský kraj; Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • Člověk v tísni, o.p.s.
 • IČ: 25755277
 • Sídlo:
  • Ulice: Šafaříkova
  • Číslo popisné: 635/24
  • Městská část: Vinohrady
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 8 151 895,25
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 438 569,75

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
10. 9. 2019