Zpět

SYNOT REAL ESTATE - Vzdělávání ve firmě SYNOT REAL ESTATE

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012099

Předmětem projektu je vzdělávání části zaměstnanců firmy SYNOT REAL ESTATE v Uhreském Hradišti.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2021 - 31. 5. 2022
 • Místo realizace: Zlínský kraj
 • Místo dopadu: Zlínský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • SYNOT REAL ESTATE, k.s.
 • IČ: 26221276
 • Sídlo:
  • Ulice: Sokolovská
  • Číslo popisné: 541/198
  • Městská část: Libeň
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 180 00

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 531 063,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
23. 8. 2022