Zpět

Systémové zavádění práce se sexualitou a vztahy v sociálních zařízeních.

Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014024

Chceme se zaměřit na nalezení vhodného systému zavádění práce se sexualitou a vztahy v sociálních organizacích. Chceme zjistit, co by zařízením nejvíce pomohlo, usnadnilo práci a co by potřebovaly, aby nová služba byla vhodně a komplexně zavedena až do konce a měla tak dopad na klienty/klientky zařízení. Chceme tak získat model, který by pak mohl pomoci i dalším organizacím. Závádění práce se sexualitou a vztahy vyžaduje svůj postup. Dobře nastavená práce v zařízeních, je přínosem pro všechny.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2020 - 31. 3. 2022
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj; Liberecký kraj; Královéhradecký kraj; Olomoucký kraj; Středočeský kraj; Moravskoslezský kraj; Plzeňský kraj; Zlínský kraj; Pardubický kraj; Hlavní město Praha; Kraj Vysočina; Ústecký kraj; Karlovarský kraj; Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Liberecký kraj; Zlínský kraj; Ústecký kraj; Moravskoslezský kraj; Královéhradecký kraj; Hlavní město Praha; Jihomoravský kraj; Kraj Vysočina; Jihočeský kraj; Olomoucký kraj; Karlovarský kraj; Plzeňský kraj; Pardubický kraj; Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o jiné závislé osoby, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Zaměstnanci NNO/ sociálních podniků, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • Freya, z. s.
 • IČ: 06051391
 • Sídlo:
  • Ulice: Březiněveská
  • Číslo popisné: 92
  • Městská část: Hovorčovice
  • Město: Hovorčovice
  • Kraj: Střední Čechy
  • PSČ: 250 64

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 367 382,75
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 338 617,25

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
 • Investiční priorita: 3.48 - Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ
 • Výzva: Nová řešení pro tíživé sociální problémy

Více informací o projektu


 
23. 8. 2022