Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Tábory Medovníček

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010393

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu rodiče a pečující osoby o děti do 15 let, kterým chce pomoci ulehčit pozici na trhu práce. V rámci projektu bude zajištěna péče o děti prostřednictvím příměstkých táborů, které budou pomáhat rodičům sladit rodinný a pracovní život v době školních prázdnin.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Zlínský kraj
  • Místo dopadu: Zlínský kraj

Příjemce

  • Medovníček, z.s.
  • IČ: 01751891

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
19. 2. 2020