Zpět

Tematické příměstské tábory

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015941

Projekt řeší podporu osob z cílových skupin formou několika turnusů tematicky zaměřených příměstských táborů. Projekt díky svému časovému rozložení pomůže osobám, které pečují o dítě mladší 15 let, vykonávat zaměstnání na plný úvazek, případně umožní osobám, které se vracejí z rodičovské/mateřské dovolené na trh práce, znovu se začlenit do pracovního procesu.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 3. 2020 - 31. 12. 2022
  • Místo realizace: Středočeský kraj
  • Místo dopadu: Středočeský kraj
  • Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

Příjemce

  • Jindra Šípková
  • IČ: 86768956

Financování (v Kč)

  • Příspěvek Unie: 341 517,25
  • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021