Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Terapie a mediace pro rodiny

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010183

Projekt reaguje na poptávku cílové skupiny a dalších institucí po dostupné systematické pomoci a podpoře rodiny v krizové a rizikové situaci. Projekt je zaměřen na podporu zdravého fungování rodiny. V rámci projektu bude nejdříve vytvořena a následně ověřována metodika mediace a terapie. Bude vytvořena a realizována nabídka komplexní systematické pomoci rodině v podobě terapie a mediace. V rámci projektu bude podpořeno celkem 135 osob z cílové skupiny.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2019 - 31. 3. 2022
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Osoby ohrožené vícenásobnými riziky, Rodiče samoživitelé

Příjemce

 • Krok Kyjov, z.ú.
 • IČ: 68684312
 • Sídlo:
  • Ulice: třída Komenského
  • Číslo popisné: 2124/88
  • Městská část: Nětčice u Kyjova
  • Město: Kyjov
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 69701

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 667 462,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 117 787,50

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
6. 1. 2020