Zpět

Terénní komunitní sociální pracovník

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015829

Projekt je zaměřený na komunitní sociální práci. V rámci projektu vznikne pozice terénního komunitního sociálního pracovníka.
Vytvořením této pozice dojde k podpoře cílové skupiny osob v nepříznivé sociální situaci, což jsou v případě tohoto projektu osoby z obcí Jílové u Prahy, Hradištko, Kamenný Přívoz, Petrov a Pohoří s celkovým počtem 9 424 obyvatel.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2020 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Příjemce

 • Město Jílové u Prahy
 • IČ: 00241326
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo náměstí
  • Číslo popisné: 194
  • Městská část: Jílové u Prahy
  • Město: Jílové u Prahy
  • Kraj: Střední Čechy
  • PSČ: 25401

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 122 724,12
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 374 598,38

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021