Zpět

Terénní odlehčovací služba RESIDENT 2000 - pokračování

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015679

Jedná se o pokračování poskytování terénní odlehčovací služby na Dačicku. Služba je zde poskytována již od roku 2018. Cílem služby je ulehčit pečujícím osobám a umožnit jim návrat na trh práce, odpočinek a vyřízení osobních záležitostí.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2021 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o jiné závislé osoby

Příjemce

 • RESIDENT 2000 o.p.s.
 • IČ: 28066782
 • Sídlo:
  • Ulice: Svobodova
  • Číslo popisné: 106
  • Městská část: Dačice III
  • Město: Dačice
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 38001

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 223 918,75
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 392 456,25

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
18. 1. 2022