Zpět

Uhřínov zajišťuje svým obyvatelům lepší uplatnitelnost na trhu práce

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015434

Představitelům obce Uhřínov záleží na občanech, proto se rozhodli pracovat s těmi, kteří mají zhoršenou pozici na trhu práce. Projekt se tedy zabývá jejich zmapováním, zapojením do procesu vzdělávání, zvyšování kvalifikace a sebevědomí. Nabídne jim uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou, s flexibilní pracovní dobou, na nově zřízené, udržitelné pracovní místo. Riziko pro projekt představuje nulová nezaměstnanost.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2020 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Místo dopadu: Kraj Vysočina
 • Cílová skupina: Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Příjemce

 • Obec Uhřínov
 • IČ: 00842575
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 23
  • Město: Uhřínov
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 59441

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 526 159,73
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 92 851,72

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
3. 11. 2020