Zpět

Už vím jak? - výjezdní semináře

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0009144

Projekt "Už vím JAK?" je zaměřen na zvýšení kompetencí osob ohrožených soc. vyloučením či sociálně vyloučených a osob pečujících o malé děti v plzeňské metropolitní oblasti - rodičovské kompetence, základní sociální dovednosti (aktivita 4.1.e)) - formou výjezdních pobytových seminářů s využitím konkrétních příkladů přizpůsobených specifikům CS - s cílem naučit se kompetence využívat v praxi (vědět JAK).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2018 - 31. 1. 2021
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
 • Místo dopadu: Plzeňský kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Příjemce

 • Blízký soused, z.s.
 • IČ: 22850601
 • Sídlo:
  • Ulice: sady Pětatřicátníků
  • Číslo popisné: 94/27
  • Městská část: Vnitřní Město
  • Město: Plzeň
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 30100

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 243 337,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 219 412,50

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování; 2.1 Aktivní začleňování
 • Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce; Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
 • Výzva: Integrované územní investice (ITI) - průběžná výzva

Více informací o projektu


 
26. 8. 2021