Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Viki Kids Club I (2020-2022)

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016168

Název dětské skupiny: Viki Kids Club I
Číslo projektu, na který tento projekt navazuje: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008519
Adresa provozu dětské skupiny: Vodařská 232/2, Brno, 61900
Kapacita dětské skupiny: 24
Typ dětské skupiny: pro veřejnost
Harmonogram projektu od 01.05.2020 do 30.04.2022

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2020 - 29. 4. 2022
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Kids Academy, z. s.
 • IČ: 05675014
 • Sídlo:
  • Ulice: Vodařská
  • Číslo popisné: 232/2
  • Městská část: Horní Heršpice
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 61900

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 4 505 238,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 795 042,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
14. 12. 2020