Zpět

VOL Pomoc předluženým

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017157

VOLONTÉ Czech o.p.s. využívá zkušeností s prací s předluženými a hendikepovanými osobami (CS 1 a 3) a aktéry (MČ Praha 8, LIGHTHOUSE, PMS, věznice Ruzyň, Pankrác, Naděje, CID, zaměstnavatelé aj.) a reaguje projektem na potřeby CS 1 a 3, poskytovatelů soc.služeb (CS 2) a soc. pracovníků (CS 4) v posílení jejich kompetencí. V projektu realizujeme inovativní program pro CS 1 a 2,3,4 v celkovém počtu min. 445 osob, posílený o zaměření CS 1 a 3 na trh práce jako podmínku potřebnou pro řešení dluhů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Osoby ohrožené předlužeností, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Sociální pracovníci, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • VOLONTÉ CZECH, o.p.s.
 • IČ: 26202841
 • Sídlo:
  • Ulice: Thámova
  • Číslo popisné: 181/20
  • Městská část: Karlín
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 18600

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 968 812,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 968 812,50

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v Praze

Více informací o projektu


 
23. 2. 2022