Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Všechny obce mohou řešit bezdomovectví, když mají dobré rádce

Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014297

Cílem projektu je otestovat nové přístupy k poskytování podpory obcím, které na svém území řeší bytovou nouzi. Dosavadní služby Platformy pro sociální bydlení vyhovují spíš aktivním obcím s dostatečnými kapacitami pro řešení bezdomovectví, dalším potřebným obcím umíme pomoci jen částečně nebo je rovnou odmítáme. Projekt se zaměří na hlubší analýzu potřeb obcí, bariéry a slabé stránky dosavadních služeb, vývoj služby nové i reformu stávající dle principů HCD, schopné podpořit širší spektrum obcí.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Královéhradecký kraj; Hlavní město Praha; Kraj Vysočina; Karlovarský kraj; Jihočeský kraj; Moravskoslezský kraj; Jihomoravský kraj; Pardubický kraj; Olomoucký kraj; Ústecký kraj; Středočeský kraj; Liberecký kraj; Plzeňský kraj; Zlínský kraj
  • Místo dopadu: Plzeňský kraj; Hlavní město Praha; Jihočeský kraj; Olomoucký kraj; Liberecký kraj; Jihomoravský kraj; Středočeský kraj; Karlovarský kraj; Ústecký kraj; Královéhradecký kraj; Kraj Vysočina; Zlínský kraj; Moravskoslezský kraj; Pardubický kraj

Příjemce

  • Platforma pro sociální bydlení, z. s.
  • IČ: 03431177

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
20. 2. 2020