Zpět

Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0004225

Systémový projekt pro vytvoření podmínek pro zavádění prvků procesního řízení ve veřejné správě a implementaci standardů pro výkon prioritních agend za účelem zvýšení efektivity jejich správy, včetně snížení nákladů a optimalizace výkonu, což je stěžejní prvek v rámci implementace Strategického cíle 1: Modernizace veřejné správy. Realizace opatření spojených s mapováním procesních postupů a jejich standardizace bude v první řadě navazovat na výstupy projektů PMA 1 a PMA 2.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2017 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj; Ústecký kraj; Moravskoslezský kraj; Zlínský kraj; Jihomoravský kraj; Středočeský kraj; Královéhradecký kraj; Kraj Vysočina; Liberecký kraj; Pardubický kraj; Hlavní město Praha; Olomoucký kraj; Karlovarský kraj; Plzeňský kraj
 • Cílová skupina: Organizační složky státu včetně justice a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Ministerstvo vnitra
 • IČ: 00007064
 • Sídlo:
  • Ulice: Nad Štolou
  • Číslo popisné: 936/3
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 107 070 166,56
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 25 339 175,87

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021