Zpět

Vzdělávání 097 Železo Hranice

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013354

Cílem předkládaného projektu je rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců firmy Železo Hranice prostřednictvím dalšího vzdělávání. Realizací projektu dojde mj. ke zvýšení potenciálu zaměstnanců a zlepšení jejich uplatnění na trhu práce.
Projektu se zúčastní celkem 34 osob všech kategorií zaměstnanců ze všech profesí zastoupených v organizaci.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 8. 2020 - 31. 7. 2022
 • Místo realizace: Olomoucký kraj
 • Místo dopadu: Olomoucký kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • ŽELEZO HRANICE s.r.o.
 • IČ: 25375156
 • Sídlo:
  • Ulice: Teplická
  • Číslo popisné: 226
  • Městská část: Hranice
  • Město: Hranice
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 75301

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 588 765,60
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
14. 5. 2021